برنامه زمان‌بندی "اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت"

برای ورود به هر اتاق روی آن کلیک کنید


روز / ساعت

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

سه شنبه
9 آذر 1400

 

افتتاحیه (8:30 الی 10:00)

استراحت

نشست تخصصی 1
(10:30 الی 12:00)

کلینیک صنعت

 

نشست تخصصی 2
(13:30 الی 15:00)

استراحت

ارائه مقالات شفاهی روز اول
(15:30 الی 17:00)

 

 

نمایشگاه مجازی

ارائه پوستری(چهار اتاق)

چهارشنبه
10 آذر 1400

 

ارائه مقالات شفاهی روز دوم
(8:30 الی 10:00)

استراحت

نشست تخصصی 3
(10:30 الی 12:00)

اختتامیه


(12:00 الی 14:00)

کارگاه‌ها

 

اصول طراحی و ساخت سیستم‌های DAF شناورسازی با هوای محلول (15:00 الی 18:00)

 

 

 

کاهش حجم لجن در تصفیه‌خانه فاضلاب (17:00 الی 19:00)

مدیریت اقدام در چارچوب برنامه بهره‌وری آب (15:00 الی 19:00)

استفاده از مدل‌های EPANET و SWMM در برنامه‌نویسی به زبان‌های Python و MATLAB به‌منظور اجرای الگوریتم‌های بهینه‌سازی (15:00 الی 20:00)

 

نمایشگاه مجازی

 

ارائه پوستری

پنجشنبه
11 آذر 1400

کارگاه‌ها

تبیین مدل‌های شاخص تاب‌آوری در صنعت آب و فاضلاب (نمونه‌های بین‌المللی) و طرح‌ریزی در شهر تهران (8:00 الی 12:00)

از پساب تا آب دمین، تجربه طراحی و اجرای تصفیه‌خانه با استفاده از پساب صنعتی برای تولید آب دمین در گروه مپنا (12:00 الی 14:00)

 

تصفیه فاضلاب، بازچرخانی و بازیافت آب در صنعت
(16:00 الی 18:00)

 

نگهداری و بهره‌برداری شبکه‌های توزیع آب با استفاده از مدل‌سازی هیدرولیکی در نرم‌افزار WaterGEMs (8:00 الی 12:00)

ملاحظات طراحی و انتخاب تجهیزات تابلوهای فرمان الکتروپمپ‌ها و طراحی تابلوهای ترکیبی با سیستم تله‌متری (8:00 الی 12:00)

 

معرفی و کاربرد نانو حباب (نانو تکنولوژی نوین) ستاد نانو در صنعت آب و فاضلاب
(14:00 الی 16:00)

ارزیابی اثربخشی تصمیمات گروهی و سازمانی در برنامه‌ریزی‌های مربوط به اصلاح و بازسازی شبکه‌های توزیع آب شهری (16:00 الی 18:00)

 

مقایسه عملکرد لوله‌های چدن و پلی‌اتیلن در طول چرخه عمر (14:00 الی 16:00)

کاربرد شبیه‌سازی با استفاده از نرم‌افزار GPS-X در مراحل طراحی، بهره‌برداری و ارتقا تصفیه‌خانه‌های فاضلاب 8 ساعت (8:00 الی 18:00)

 

معرفی برنامه ایمنی فاضلاب (10:00 الی 12:00)

 

مدل‌سازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز و تحلیل سیلاب با استفاده از قابلیت‌های جدید مدل HEC-HMC (14:00 الی 18:00)