این سایت مربوط به اطلاعات همایش‌های برگزار شده به وسیله انجمن آب و فاضلاب ایران می‌باشد. با توجه به اینکه هرسال حداقل یک همایش از سوی انجمن آب و فاضلاب ایران برگزار می‌شود به منظور مستندسازی فعالیت‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات، تمام اطلاعات این همایش‌ها به همراه مجموعه مقالات آن‌ها در این سایت ذخیره می‌شود تا مورد استفاده کلیه محققین، کارشناسان و برگزارکنندگان همایش‌های بعدی قرار گیرد.