کلیه افراد حقوقی اعم از شرکتهای آب و فاضلاب و یا دیگر شرکتهای دولتی، عمومی و خصوصی که مایل به حمایت مالی از همایش می باشند می‌توانند فرم مربوط به انجام حمایت مالی را تکمیل و از طریق سایت بارگذاری نمایند. مبلغ حمایت نیز از طریق درگاه اینترنتی انجمن قابل واریز است. خواهشمند است تصویر فیش واریزی را به ایمیل دبیرخانه به نشانی conf.iwwa@gmail.com ارسال فرمایید.