با توجه به محورهای ارائه شده در این همایش از فرهیختگان گرامی درخواست می شود، متخصصین داخل و خارج از کشور را برای برگزاری سخنرانی در زمینه های کیفیت آب، مدیریت مصرف، کاهش هدررفت و بازیافت آب، از طریق شماره واتس اپ 09918971475 و یا ایمیل conf.iwwa@gmail.com به دبیرخانه همایش معرفی نمایند.


لینک ورود به اتاق:

https://www.skyroom.online/ch/irwwa/conference-hall


سخنرانان کلیدی

 

 

 دکتر علی سلاجقه

 معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست


 

دکتر مهدی فکور ثقیه

معاون پژوهشی دانشگاه تهران

 

 

 

 Professor Dragan Savic

 KWR Water, University of Exeter and Universiti of Kebangsaan, Malaysia

 

 

 

 

 Dr Itzel Marquez

 Central Michigan University

 

 

 

 

 Dr Leila Karimi

 University of Arizona

 

 

 

 

 Professor Lucas Meili

 Federal University of Alagoas, Brazil