جلسه نهم تا پانزدهم کمیته اجرایی همایش 1400

نهمین تا پانزدهمین جلسه کمیته اجرایی همایش ۱۴۰۰ روزهای دوشنبه ۳، ۱۰، ۱۷ و ۲۴ آبان به‌صورت حضوری در دفتر انجمن و روزهای شنبه ۱۵، ۲۲ و ۲۹ آبان ۱۴۰۰ به‌صورت حضوری در دفتر رئیس دانشکده محیط‌زیست تشکیل شد. در این جلسه مسئولین دبیرخانه، واحد جذب حمایت مالی، رابط کمیته علمی، کمیته مالی، کمیته اجرای مجازی و کمیته سخنرانان، کارگاه‌ها و کلینیک صنعت، گزارش فعالیت‌های خود را در مورد نامه‌نگاری‌های انجام‌شده با شرکت‌ها، تماس با اعضای مختلف هیئت علمی، لیست مقالات دریافتی و داوری‌شده و پیشنهادات رسیده برای کارگاه‌ها و میزگردها ارائه دادند و راهنمایی‌های لازم توسط آقای دکتر تابش و دکتر مهردادی به‌منظور هماهنگی هرچه بیشتر کمیته‌ها ارائه شد. همچنین هماهنگی‌های لازم در خصوص نحوه برگزاری مجازی به‌عمل آمد.