کلینیک صنعت، یکی از ابتکارات مجموعه همایش‌های انجمن آب و فاضلاب ایران است که در راستای نزدیک تر نمودن صنعت و دانشگاه در حاشیه همایش‌های این انجمن برگزار میشود.


برای ورود به هر یک از اتاق ها بر روی لینک کلیک کنید


کلینیک صنعت 1 (شبکه های توزیع آب و کاهش هدر رفت)           https://www.skyroom.online/ch/irwwa/clinic-1
کلینیک صنعت 2 (کیفیت آب) https://www.skyroom.online/ch/irwwa/clinic-2
کلینیک صنعت 3 (بازیافت آب) https://www.skyroom.online/ch/irwwa/clinic-3