کارگاه‌های تخصصی از جمله برنامه های جانبی است که در حاشیه اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب برگزار می شود.

 

 

برای شرکت در کارگاه های آموزشی هزینه کارگاه را طبق جدول زیر واریز نمائید و اطلاعات مورد نیاز را در فرم زیر وارد کرده و به ایمیل conf.iwwa@gmail.com ارسال نمائید.

 

---دانلود فرم شرکت در کارگاه ها---

 

 

  • تعرفه شرکت در کارگاه

 
توجه:
مبالغ موجود در جدول زیر برای افراد شرکت کننده در همایش می باشد. درصورتی که در همایش به صورت جداگانه ثبت نام نکرده اید باید مبالغ موجود در قسمت (هزینه در صورت عدم ثبت نام در همایش) جدول بالا را پرداخت نمائید.
برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

11 آذر 1400
08:00-18:00

0

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

1,500,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

2,000,000

ریال ایران
ظرفیت: 100
مهندس سید مهدی قاسمی

10 آذر 1400
15:00-20:00

0

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

1,500,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

2,000,000

ریال ایران
ظرفیت: 100
دکتر حامد توکلی فر

11 آذر 1400
16:00-18:00

0

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

750,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

1,000,000

ریال ایران
ظرفیت: 100
دکتر ستار صالحی

11 آذر 1400
14:00-18:00

0

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

1,000,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

1,500,000

ریال ایران
ظرفیت: 100
دکتر حامد توکلی فر

11 آذر 1400
08:00-12:00

0

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

1,000,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

1,500,000

ریال ایران
ظرفیت: 100
مهندس غلامرضا مهرنوش

11 آذر 1400
08:00-12:00

0

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

1,000,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

1,500,000

ریال ایران
ظرفیت: 100
دکتر محمدامین غیبی

11 آذر 1400
08:00-12:00

1,000,000

ریال ایران
ظرفیت: 100
دکتر سعید بشیری همراه با اعضای هسته پژوهشی تاب آوری کمیته آب پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری

10 آذر 1400
15:00-18:00

0

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

1,000,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

1,500,000

ریال ایران
ظرفیت: 100
دکتر علیرضا بازارگان

11 آذر 1400
16:00-18:00

0

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

750,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

1,000,000

ریال ایران
ظرفیت: 100
دکتر حسین نایب دکتر مجتبی فاضلی

10 آذر 1400
15:00-19:00

0

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

1,000,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

1,500,000

ریال ایران
ظرفیت: 100
کاوه جمالی محمد حسن لیائی

11 آذر 1400
14:00-16:00

0

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

750,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

1,000,000

ریال ایران
ظرفیت: 100
مهندس عارف دادگستر

24 آذر 1400
16:00-20:00

0

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

1,000,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

1,500,000

ریال ایران
ظرفیت: 100
دکتر مسعود طاهریون

25 آذر 1400
14:00-18:00

0

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

1,000,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

1,500,000

ریال ایران
ظرفیت: 100
دکتر مسعود طاهریون

11 آذر 1400
14:00-16:00

0

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

750,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

1,000,000

ریال ایران
ظرفیت: 100
مهندس علیرضا صحاف امین مهندس احسان ثابتی دکتر کاوه رجبی مهندس سهراب حنایی

11 آذر 1400
10:00-12:00

0

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

750,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

1,000,000

ریال ایران
ظرفیت: 100
مهندس غلامرضا شقاقی

11 آذر 1400
12:00-14:00

0

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

750,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

1,000,000

ریال ایران
ظرفیت: 100
سینا جوربندیان مهدی فهیمی راد

10 آذر 1400
17:00-19:00

0

ریال ایران
نوع عضویت شماره 2

750,000

ریال ایران
نوع عضویت شماره 3

1,000,000

ریال ایران
ظرفیت: 100
دکتر شروین جمشیدی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.